دوره زبان انگلیسی کودکان

آموزش مکالمه زبان انگلیسی کودکان‎

دوره زبان First Friends در آموزشگاه زبان با کتاب های فیرست فرندز مخصوص کودکان 6-12‎ سال انجام می شود.

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

دوره زبان انگلیسی کودکان

آموزش مکالمه زبان انگلیسی کودکان‎

دوره زبان American Family and Friends در آموزشگاه زبان با کتاب های فمیلی اند فرندز مخصوص کودکان 6-12‎ سال انجام می شود. این مجموعه شامل 4 کتاب میباشد و هر کتاب در 5 ترم ‏تدریس میشود. این کتاب مطابق با سيستم آمريکايي‎ (American Accent) ‎با تمرکز بر مهارت گفتاري و نوشتاري و بر ‏پايه phonics به تقويت گام به گام مهارت هاي مربوط به تلفظ صحيح و مکالمه مي پردازد. اين مجموعه با ارائه ي نکات ‏گرامري و گسترش دايره واژگان سعي در تقويت مهارت هاي اجتماعي و عاطفي زبان آموز در محيط آموزشي و منزل ‏دارد‎

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست