دوره های نگارش متن Cours de production écrite

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان فرانسه
  4. chevron_right
  5. دوره های نگارش متن Cours de production écrite

دوره های نگارش متن Cours de production écrite

دوره های نگارش متن آکادمی علوم ایران برای آن دسته از متقاضیانی توصیه می شود که:‏

1- قصد مهاجرت به کبک کانادا را دارند و به امتیاز بخش نوشتاری آزمون های بین المللی برای ارتقای امتیاز کل ‏پرونده ی مهاجرت خود نیاز دارند.‏
‏2- متقاضی اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور فرانسه هستند که مهارت نوشتاری در کنار دیگر ‏مهارت های آزمون زبان برای آنان اجباری است.‏

زبان آموز پس از آشنایی با اصول نگارش متون و مقالات و تحلیل نمودارهای آماری و با کمک منابع آموزشی مربوط ‏به تقویت مهارت نوشتاری مانند کتاب ‏Expression écrite‏ و نظارت مستمر استاد خود این مهارت تخصصی را به خوبی کسب نموده،با ‏اعتماد به نفس بیشتری در آزمون شرکت و موفقیت خود را تضمین می کند.‏

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست