دوره های خصوصی Cours privés

چنانچه زبان آموز تمایل به شرکت در یکی از دوره های خصوصی زبان فرانسه ‏‎ (les cours privés)‎این مؤسسه را ‏داشته باشد، با توجه به نیازها، هدف و نیز سطح دانسته های وی از مشاوره ی متخصصین ما بهره مند خواهد شد و بهترین گزینه را با ‏قیمتی مناسب پیش روی خود خواهد داشت. برای دوره های خصوصی از هر کتاب و منبع موجودی با توجه به نیاز زبان آموز می توان ‏استفاده کرد.‏

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست