معرفی متد آموزشی Alter Ego Plus

دوره های ترمیک Cours collectifs

سری کتاب های ‏alter ego plus‏ یکی از کامل ترین و جدیدترین متد آموزش زبان فرانسه ی موجود در ایران می ‏باشد که در سال 2012 در 5 جلد و در تمامی سطوح ‏A1, A2, B1, B2, C1, C2‎ طراحی و به بازار عرضه شد. محتوای این متد آموزشی ‏منطبق با استانداردهای کادر مشترک اروپایی مرجع برای زبانها ‏CECRL و با هدف تقویت تمامی مهارت های زبانی ( گفتاری، شنیداری، ‏دستوری – لغوی و نوشتاری ) طراحی شده است تا از هر نظر پاسخگوی نیازهای آموزشی تمامی زبان آموزان با اهداف مختلف از جمله ‏متقاضیان مهاجرت به کبک کانادا و یا متقاضیان ادامه ی تحصیل در دانشگاه های فرانسه زبان باشد. به منظور ایجاد و حفظ ارتباط ‏محتوای آموزشی و رعایت نظم فراگیری موضوعات و مطالب، هر 3 درس از کتاب در یک پوشه گنجانده شده و این به آن مفهوم است ‏که زبان آموز در پایان هر پوشه از کتاب، زنجیره ای کامل از موضوعات مرتبطو در هم تنیده را فرا می گیرد و در پایان هر پوشه، از دو ‏صفحه یمجزا تمرین های دوره ای 3 درس ارایه شده و یک صفحه نمونه سوالات استاندارد آزمون بین المللی DELF‏ به منظور مرور و ‏تقویت مطالب فراگرفته شده و آشنایی با ساختار آزمونهای بین المللی فرانسه بهره می برد. در کنار هر جلد از این کتاب ها یک جلد کتاب ‏تمرین با طیف وسیعی از تمرینهای مرتبط با دروس کتاب اصلی به تثبیت دانسته ها و مطالب فراگرفته شده ی زبان آموز کمک می کند.‏

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست