دوره های بحث آزاد Cours de discussion libre

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان فرانسه
  4. chevron_right
  5. دوره های بحث آزاد Cours de discussion libre

دوره های بحث آزاد Cours de discussion libre

با توجه به نیاز برخی متقاضیان مبنی بر تقویت مهارت گفتاریشان، دوره های مکالمه ی آزاد زبان فرانسه ‏‎(discussion libre)‎به صورت گروهی و خصوصی در این مؤسسه ارایه می گردد. منابع این دوره ها از کتب موجود در بازار مانند ‏Expression oraleمی باشد و نیز به منظور ایجاد تنوع در مباحث، برخی از موضوعات و عناوین توسط اساتید انتخاب می شوند.‏

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست