دوره های آمادگی مصاحبه کبک کانادا

دوره ی آمادگی مصاحبه ی کبک یک دوره ی صرفاً خصوصی است که محتوای آن از یک بخش کلی و عمومی و ‏یک بخش کاملا شخصی و با توجه به شرایط فردی متقاضی تشکیل شده است. دسترسی ما به تازه ترین نمونه ی سؤالات مصاحبه ی ‏کبک و نیز دانش ما در آموزش نحوه ی پاسخگویی شما به آنان در کسب موفقیت شما در این مصاحبه تعیین کننده است. ‏

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست