سطح بالای متوسط ‏Niveau B2‎

آموزش زبان آلمانی در سطح‎ B2 ‎مطابق کتاب زیر برگزار می گردد و زبان آموزان در پایان این سطح از آموزش زبان آلمانی قادر به درک و بیان مطالب انتزاعی یا ‏پیشرفته تر به زبان آلمانی خواهند بود و می توانند در رشته تخصصی خود بحث های تخصصی تری را پیگیری نمایند و بدون آمادگی قبلی بطور روان و پیوسته ‏صحبت کنند‎.‎
داوطلبان شرکت در این سطح از آموزش زبان آلمانی عمدتاً افرادی هستند که قصد ادامه تحصیل در کشورهای آلمان یا اتریش را دارند، زیرا در حال حاضر بیشتر ‏دانشگاههای آلمان جهت پذیرش دانشجو درخواست مدرک ‏B2‎‏ را از متقاضیان دارند، از همین رو شرکت در آزمون این سطح از زبان آلمانی جهت اخذ مدرک ‏طرفداران فراوانی در کشورمان دارد. این آزمون تقریبا در هر ماه توسط موسسه گوته تهران و بخش فرهنگی سفارت اتریش به صورت رسمی برگزار می شود.‏

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet ‎auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ‎ohne grössere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und ‎detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener ‎Möglichkeiten angeben.‎

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست