سطح مبتدی ‏Niveau A1‎

آموزش زبان آلمانی در سطح ‏A1‎‏ مطابق کتاب زیر برگزار می گردد و زبان آموزان در پایان این سطح از آموزش زبان آلمانی می توانند مکالمات روزمره و جملات ‏ابتدایی که در رابطه با نیاز های عمومی و شخصی می باشد (مانند معرفی خود، خواندن علائم راهنما، پرسیدن ساده و …) را درک کرده و صحبت نمایند.‏
‏ این سطح از آموزش زبان آلمانی در ایران طرفداران بسیاری دارد زیرا کسانی که برای پیوستن به خانواده، ازدواج و …قصد مهاجرت به آلمان را دارند، نیازمند اخذ این ‏مدرک می باشند. آزمون این سطح از زبان آلمانی در هر ماه توسط موسسه گوته تهران و بخش فرهنگی سفارت اتریش به صورت رسمی برگزار می شود.‏

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung ‎konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo ‎sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann ‎sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen ‎und bereit sind zu helfen.‎

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست