دوره آمادگی آزمون ‏Zertifikat Deutsch A1‎

Goethe-Zertifikat A1‎

مختص افرادیست که با شرکت در این امتحان متقاضی رفتن به کشور آلمان از طریق ازدواج، مهاجرت یا پیوستن به اعضای خانواده هستند.‏
آزمون‎ Start Deutsch 1 ‎‏ مستلزم داشتن دانش بسیار ساده در زبان آلمانی است. این آزمون با پایه اول‎ A1 ‎از 6 سطح موجود در جدول ‏‎ GERچارچوب ‏تعیین شده مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان مطابقت دارد‎.‎
شما بعد از قبولی در این آزمون قادر خواهید بود‎ :‎
در موقعیت های روزمره موضوعات و سوالات کلی و بسیار ساده، دستور العمل ها و اطلاعیه ها را درک کرده و همچنین پیغام های تلفنی، اطلاعیه های ‏عمومی و گفت و گوهای کوتاه را متوجه شوید‎.‎
قسمت های مهم در اطلاعیه ها، تابلوهای عمومی و آگهی ها را استخراج کنید‎.‎
اعداد، مقادیر، زمان و قیمت ها را بیان کرده و متوجه شوید‎.‎
قادر به پر کردن پرسش نامه ها در مورد اطلاعات شخصی خود باشید‎ .‎
وارد گفت و گو شوید و به سوالاتی که از شما پرسیده می شود جواب دهید‎ .‎
پیام های کوتاه شخصی بنویسید‎ .‎
درخواست های متداول روزمره را مطرح کنید و به آنها عکس العمل نشان دهید‎.‎
برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یادگیری، نیاز به 80 تا 150 واحد درسی 45 دقیقه ای دارید‎.

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست